logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

315 Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у наредни ниво школовања Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаОсновна школа "Соња Маринковић", Јо Лајоша 78, Суботица
Особа за контактБранка Бешлић, pedagog-psiholog@sonja-marinkovic.edu.rs, 024/551-461, 063/852-9932
АуториКсенија Лишчевић, просветни саветник, МНПТР; Бранка Бешлић, психолог, Основна школа „Соња Маринковић“, Суботица
РеализаториБранка Бешлић, психолог, Основна школа „Соња Маринковић“, Суботица; Миланка Пејовић, школски педагог, Основна школа „Соња Маринковић“, Суботица; Споменка Судар, психолог, Средња економска школа, Сомбор
Општи циљевиОспособљавање просветних радника за стварање подстицајне средине за учење и развој деце са даровитошћу и/или сметњама у новој средини.
Специфични циљевиУнапређивање професионалних вештина просветних радника за израду транзициониох планова за ученике са даровитошћу и/или сметњама тј. за ученике којима је потребна додатна образовна подршка. Унапређивање професионалних вештина просветних радника за израду педагошког профила и ИОП-а. Подстицање партиципације свих релевантних актера процеса транзиције ученика са даровитошћу и/или сметњама.
Теме програмаПојам и облици транзиције; Механизми успешне транзиције; Транзициони планови; Ресурси и законска регулативa; Образовно-васпитне стратегије; Од педагошког профила до ИОП-а; Израда ИОП-а; Примена транзиционих планова и ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61