logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

316 Неуропсихологија у школи – дијагностика и добра пракса приступа деци са сметњама у учењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, Београд, Земун
Особа за контактАлександра Паројчић, parojcicsaska@yahoo.com, 011/332-0253, 064/194-9224
Ауторимр сци Александра Паројчић, спец. неуропсихолог, Институт за неурологију; Татјана Говедарица, олигофренопедагог, специјалиста опште дефектологије; Виола Повше Ивкић, логопед, специјалиста опште дефектологије
Реализаторимр сци Александра Паројчић, спец. неуропсихолог, Институт за неурологију; Татјана Говедарица, олигофренопедагог, специјалиста опште дефектологије; Виола Повше Ивкић, логопед, специјалиста опште дефектологије
Општи циљевиПроширивање знања и компетенција на област неуропсихолошког развоја са циљем сигурнијег прилагођавања рада деци са појединим проблемима у развоју, понашању и учењу, а све сходно фазама неуропсихолошког сазревања нервних и психичких структура.
Специфични циљевиПомоћ у идентификовању деце са потешкоћама у развоју. Овладавање основним техникама и методама неуропсихолошке дијагностике (процена латерализованости, идентификовање и третман тешкоћа калкулије и аритметичког резоновања, читања и писања, визуелних и конструктивних функција, поремећаја психомоторике – тикови, муцање, поремећај пажње). Овладавање изабраним техникама когнитивне рехабилитације.
Теме програмаНормално и патолошко у развоју - како препознати дисхармонични развој у контексту школе; Неуропсихолошка повезаности и процена развоја интелигенције, моторике и емоција; Церебрална латерализација и и сметње сазревања сазнајних способности; Сазревање и поремећаји егзекутивних (извршних) функција и како их стимулисати; Клиничке слике у развојној неуропсихологији; Тешкоће учења - неуропсихолошке осовне меморијских функција; Неуропсихолошки приступ повезаности развоја осећања и проблема у понашањау; Примена теста за процену развоја општих способности АКАДИЈА; Приказ и дискусија примера из праксе; Помоћ у изради ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61