logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

317 Обезбеђивање педагошког континуитета за децу са тешкоћама Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева бр. 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
АуториВесна Златаровић, програмска координаторка, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд
РеализаториВесна Златаровић, програмска координаторка, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, психолог; Светлана Радосављевић, педагог, ПУ „Наше дете“, Врање; Ивана Грошко, наставник разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад
Општи циљевиСтварање средине за учење за ученике са тешкоћама која омогућава континуитет у школовању.
Специфични циљевиУчесници обуке ће разматрати аспекте педагошког континуитета које је потребно остварити за све ученике, а посебно за децу са тешкоћама; разумети разлике у сагледавању инвалидности из угла медицинског и социјалног модела и импликације на образовну праксу; бити информисани о инклузивном образовању као људском праву; анилизирати различите могућности за индивудулаизовани приступ и обезбеђивање „разумних прилагођавања“ у окружењу за учење; практиковати тимски рад и израду плана транзиције за ученика са тешкоћама.
Теме програмаКомпоненте педагошког континуитета; Тимски рад између наставника разредне и предметне наставе и осталих битних актера; Медицински и социјални модел инвалидности; Израда плана транзиције за ученика и различите могућности индивидуализованог приступа; Документовање и поверљивост података у циљу заштите личности детета
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара, по учеснику 2 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61