logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

32 Индикатори остварености права детета у образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 7
ИнституцијаУжички центар за права детета, Димитрија Туцовића 60, Ужице
Особа за контактЈелена Жунић Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031/510-180, 064/121-9997
Ауторимр Јелена Жунић-Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице
Реализаторимр Јелена Жунић-Цицварић, програмска директорка Ужичког центра за права детета, Ужице; Радован Цицварић, директор Ужичког центра за права детета, Ужице; Александра Јованкин, педагог, УГ „Имам идеју“, Краљево; Невана Мартић, професорка, ОШ „Светозар Марковић“, Краљево; Сузана Пантовић, наставница, УГ „Неxус“, Врање; Ана Јовановић, наставница, УГ „Центар за креативни развој“, Књажевац; Јелена Михајловић, психолог, УГ „Друштво за развој деце и младих - отворени клуб“, Ниш; Александра Јовановић-Ђукић, психолог, Ужички центар за права детета, Ужице; Драгана Љубисављевић, професорка, ОШ „Вук Караџић“, Књажевац
Општи циљевиЗапослени у образовању упознати са стандардима тј. индикаторима остварености права детета у школи и оспособљени да их остварују у свакодневном васпитно-образовном раду, као предуслов унапређења положаја детета.
Специфични циљевиУпознати запослене са стандардима права детета у школи тј. индикаторима остварености права детета по члановима Конвенције који су релевантни за образовање: право на образовање и квалитет образовања; дисциплина; заштита деце од насиља и интервентне активности; стварање безбедног окружења у сарадњи са родитељима; поштовање мишљења детета и учешће у одлучивању, право на информисаност и мирно окупљање; заштита приватности; заштита права на недискриминацију у школи у односу на инвалидност детета и неко друго лично својство. Оспособити наставнике за примену индикатора у пракси и праћење напретка њихове остварености. Оспособити их за остваривање индикатора кроз сарадњу са родитељима, децом, управом школе и осталим запосленим у образовању.
Теме програмаКонвенција о правима детета и чланови релевантни за образовање; Индикатори остварености у односу на чланове 28 и 29, доступност, циљеви, квалитет образовања; Индикатори остварености у односу на чланове 12-17, партиципативну групу права; Индикатори остварености у односу на чланове: заштите од насиља, злостављања, занемаривања недискриминације и права инвалидне деце и деце у посебним ситуацијама; Како планирати, остваривати и пратити напредак у остваривању индикатора/стандарда права детета у образовању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаХонорар водитеља (нето) (2 водитеља x10 000) укупно 20 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61