logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

320 Планирање подршке - педагошки профил, индивидуализација и индивидуални образовни план (ИОП) Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаИницијатива за инклузију Велики Мали, Жарка Зрењанина 10, Панчево
Особа за контактНаташа Милојевић, office@velikimali.org, 013/344-141, 062/755-109
АуториМилена Јеротијевић, психолошкиња; Наташа Милојевић, психолошкиња; Валентина Завишић, дефектолошкиња
РеализаториНаташа Милојевић, психолошкиња; Валентина Завишић, дефектолошкиња; Маријана Јовић, психолошкиња
Општи циљевиПрограм доприноси развоју професионалних компетенција за планирање подршке, праћење и вредновање напредовања деце/ученика у складу са њиховим посебним образовним потребама и индивидуалним карактеристикама у тимском раду и сарадњи са родитељима.
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина за израду педагошког профила за ученике који због тешкоћа у приступању, укључивању и/или напредовању имају потребу за прилагођавањем и додатном подршком у образовању и васпитању. Унапређење знања и вештина за планирање, праћење и бележење ефеката мера индивидуализације/прилагођавања: простора и услова; материјала и учила; метода, техника и облика рада; испитивања и оцењивања; садржаја и исхода и стандарда постигнућа. Унапређење знања и вештина за израду, примену и вредновање ИОП-а (процедуре и поступци). Унапређење општих наставничких компетенција и савремених педагошких знања у планирању и реализацији подршке за децу са посебним образовним потребама.
Теме програмаПредстављање програма, учесника и водитеља; Законскa регулативa и концепт инклузивног образовања; Разлика између медицинског и социјалног приступа деци са сметњама у развоју - полазна основа за упознавање и укључивање детета/ученика; Педагошки профил 1; Педагошки профил 2; Процена потреба за подршком - планирање подршке у образовању кроз индивидуализацији ИОП; Евалуација и ревизија додатне подршке
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена95 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61