logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

321 Подршка деци са сметњама у развоју у инклузији у друштво на предшколском и млађем школском узрасту Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаПредшколска Установа „Савски венац”, Топчидерски венац бр.1, Београд
Особа за контактДушанка Јовичић, pu.savskivenac@yahoo.com, 2662582, 063/769-6155
Ауторимр Стеван Несторов; мр Виолета Несторов; Гордана Петровић; Душанка Јовичић; прим. др сци мед. Љиљана Абрамовић Савић; Јасмина Станојковић Боуали
Реализаторимр Стеван Несторов; мр Виолета Несторов; Гордана Петровић; Душанка Јовичић; прим. др сци мед. Љиљана Абрамовић Савић; Јасмина Станојковић Боуали
Општи циљевиСтварање инклузивног друштва, промовисање људских права, и унапређивање инклузивне васпитно- образовне праксе кроз едукацију корисника, оснаживање наставника и васпитача за рад са децом са сметњама у редовним образовно- васпитним установама.
Специфични циљевиДа допринесе прихватању различитости, да повећа учешће деце са сметњама у образовању, да припреми друштво за инклузију, да мотивише и сензибилише вршњаке да прихвате дете са сметњама, да пружи директним корисницима најважнија знања за подршку деци са сметњама, да пружи информације неопходне за успешно спровођење инклузије.
Теме програмаСметње у развоју са различитих аспеката; Примери подршке деци са сметњама; Особе са инвалидитетом кроз целоживотни ток; Инклузивна васпитно образовна група- примери; Предуслови за инклузију у васпитно образовним установама; Примена приче и сликовнице у васпитању деце у духу инклузије; Сарадња на релацији родитељ - установа - дете - друштво
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника 90000 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, штампани материјал (приручник и сликовница), фасцикла и путни трошкови (трошкови транспорта).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61