logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

322 Подршка ученицима из осетљивих група у оквиру програма професионалне оријентације Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар Инвентива, Дечанска 12/6, Београд
Особа за контактЈелена Димитријевић, inventiva@profesionalnaorijentacija.org, 011/334-9487, 064/209-5225
АуториДрагица Миражић-Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, стручни сарадник – педагог, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад
РеализаториДрагица Миражић-Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, стручни сарадник – педагог, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Синиба Вујовић, дипломирани психолог, стручни сарадник – психолог, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Петра Глигоријевић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника/ца и стручних сарадника/ца у основној школи за рад са осетљивим групама у реализацији програма професионалне оријентације.
Специфични циљевиУпознавање учесника/ца са петофазним моделом професионалне оријентације. Оспособљавање учесника/ца за планирање и реализацију активности из програма професионалне оријентације. Оснаживање учесника/ца за препознавање образовних потреба и пружање додатне подршке у реализацији програма професионалне оријентације ученицима/цама из осетљивих група. Оснаживање учесника/ца за пружање адекватне подршке ученицима у избору занимања, односно средње школе. Оснаживање учесника/ца за осмишљавање адекватних мера подршке у транзицији ученика из осетљивих група из основне у средњу школу.
Теме програмаПетофазни модел професионалне оријентације; Осетљиве групе и стратегије рада са њима; Реализација програма професионалне оријентације и прилагођавање образовним потребама ученика; Транзиција ученика из осетљивих група из основне у средњу школу
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена36 000. У цену је урачунато: надокнада водитељима и радни материјал.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61