logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

323 Подстицање сензорне интеграције код деце (чулима до успеха) Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад
Особа за контактМирјана Лазор, skolamp@eunet.rs, 021/400-024, 064/195-4278
Ауторимр Драгана Галовић Ђанковић, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика; Александра Тодоров-Нешић, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика; Драгана Пашћан, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика
Реализаторимр Драгана Галовић Ђанковић, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика; Александра Тодоров-Нешић, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика; Драгана Пашћан, дефектолог, наставник индивидуалне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика
Општи циљевиУпознавање запослених у васпитно-образовним установама са значајем сензорне интеграције, учењем путем чула, као основе за квалитетнији развој менталних и социјалних вештина детета.
Специфични циљевиПрепорука активности за рад са децом кроз игру у циљу квалитетније сензорне интеграције. Рано препознавање последица неадекватне сензорне интеграције код деце. Подстицање на израду мултисензорног дидактичког материјала. Креирање стимулативног окружења. Проширивање садржаваја ИОП-а активностима из области сензорне интеграције.
Теме програмаОпажање - излагање уз презентацију, радионица са дискусијом; Врсте перцепције и сензорни системи - излагање уз презентацију, анимације, практичне вежбе (групне и индивидуалне), групна дискусија; Сензорна интеграција - излагање уз презентацију, анимације, радионица са дискусијом; Сензорна интеграција код деце са сметњама у развоју - излагање уз презентацију, радионица са дискусијом, видео запис; Начин стимулације и организације чула кроз игру и учење – излагање уз презентацију, вежбање израде активности намењених деци (у малим групама) са дискусијом, видео запис, посета сензорној соби и соби за моторну стимулацију
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику 2.000 дин (нето). Цена за групу: уколико установа организује групу од 20-30 учесника, цена по учеснику је 1.500 динара (нето).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61