logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

324 Превентивно-корективни рад са ученицима са сметњама у развоју Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРесурсни центар за специјалну едукацију, Максима Горког 47, Београд
Особа за контактГоран Недовић, resursnicentar.spec.eduk@gmail.com, 064/119-0111, 069/665-786
Ауторипроф. др Горан Недовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду; Срећко Потић, дипломирани дефектолог, асистент, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић”, Београд; Ивана Сретеновић, дипломирани дефектолог, стручни сарадник, Савез за церебралну и дечју парализу Србије
Реализаторипроф. др Горан Недовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду; Срећко Потић, дипломирани дефектолог, асистент, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић”, Београд; Ивана Сретеновић, дипломирани дефектолог, стручни сарадник, Савез за церебралну и дечју парализу Србије
Општи циљевиУнапређење стручних знања, вештина и способности запослених у образовању и васпитању за примену превентивно-корективног рада са ученицима са сметњама у развоју.
Специфични циљевиУпознавање запослених у образовању и васпитању са основним принципима превентивно-корективног рада, као и обука наставника и стручних сарадника у примени метода, техника превентивно-корективног рада са ученицима са сметњама у развоју у редовној и специјалној школи.
Теме програмаМоторичка, сензорна и когнитивна ограничења психомоторног развоја; Моторичко и когнитивно функционисање ученика у школи; Перцептивни и когнитивни аспекти моторичког функционисања; Структура моторичких програма; Извођење покрета код слепих, особа са интелектуалном ометеношћу и особа са моторичким поремећајима; Стимулација моторичког развоја; Процена моторичких способности; Процена моторичког функционисања у школској средини; Процена способности извођења покрета; Процена когнитивних аспеката моторичког понашања; Израда индивидуалних програма превентивно-корективног рада; Израда групних програма превентивно-корективног рада; Подизање нивоа моторичког функционисања; Моторичко учење; Практични рад; Стручни испит
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000 динара. За групу од 15 учесника цена је 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61