logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

325 Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаПредшколска установа „Наша радост”, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић, nasaradost@open.telekom.rs, 024/646-424, 065/964-6477
Ауторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут, ПУ „Наша радост” Суботица; спец. Ержебет Бедросиан, педагог и Монтесори едукатор, ПУ „Наша радост” Суботица; Јелена Жунић Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета, Ужице
Реализаторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут, ПУ „Наша радост” Суботица; спец. Ержебет Бедросиан, педагог и Монтесори едукатор, ПУ „Наша радост” Суботица; Јелена Жунић Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета, Ужице
Општи циљевиИндивидуализација рада деце и ученика коришћењем Монтесори материјала на разним нивоима сложености. Стварање подстицајне атмосфере за прихватање различитости. Развијање способности у складу са потребама и могућностима деце и ученика.
Специфични циљевиУпознавање учесника са специфичним могућностима које пружају Монтесори материјали у реализацији инклузивног програма; Развијање стваралачког потенцијала васпитача за прављење и примену развојних материјала за индивидуализовани рад и за рад деце у малим групама; Упознавање са карактеристикама Монтесори и инклузивног програма уз наглашавање њихових додирних тачака; Осмишљавање Монтесори материјала за реализацију конкретних активности из ИОП-а.
Теме програмаТеоријске основе Монтесори и инклузивног програма; Карактеристике и суштина Монтесори материјала; Осмишљавање активности и Монтесори материјала за конкретан ИОП; Израда прилагођених Монтесори материјала и презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износи нето 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61