logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

326 Приступ и подршка деци са развојним потешкоћама за професионални развој Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаУдружење грађана Позитив, Зеленгорска 9, Врање
Особа за контактВесна Станковић, pozitiv64@yahoo.com, 017/742-6658, 064/506-8371
АуториВесна Станковић, психолог, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ, Врање; Милена Златковић, педагошки асистент, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ, Врање
РеализаториВесна Станковић, психолог, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ, Врање; Милена Златковић, педагошки асистент, УГ „Позитив", Врање; Биљана Јовановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај", Врање; Милена Димитријевић, професор разредне наставе, УГ „NEXUS", Врање
Општи циљевиУпућивање наставника, педагошких асистената и родитеља у вештине препознавања интересовања и способности ученика са развојним потешкоћама за професионални развој и пружање подршке у развијању професионалних капацитета.
Специфични циљевиПовећање компетенција наставника и педагошких асистената за препознавање потреба,интересовања,способности и ососбина личности ученика са развојним потешкоћама. Упућивање родитеља да објективно сагледају афинитете и могућности своје деце и подрже их у професионалном развоју. Подршка наставницима у креирањњу радионица професионалног развоја.
Теме програмаВажност професионалног развоја ученика са развојним потешкоћама (за ученика,породицу,школу); Карактеристике деце са сметњама у развоју-потребе, интересовања и могућности; Живот и развој деце са сметњама у развоју - способности и особине личности; Живот и развој деце са сметњама у развоју и њихове породице - објективно сагледавање професионалних могучности свог детета; Родитељи - партнери у професионалном развоју детета; Прдрасуде у култури и традицији о професионалном развоју ученика са развојним потешкочама; Добробит професионалног развоја ученика у ужој и широј социјалној средини
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу учесника је 48 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61