logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

327 Приступачна школа - универзални дизајн у учионици Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад
Особа за контактМирјана Лазор, skolamp@eunet.rs, 021/400-024, 064/195-4278
АуториМирјана Исаков, академски сликар - ликовни педагог, координатор ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Мирјана Лазор, педагог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Светлана Кекић, дипломирани новинар, ПР ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
РеализаториМирјана Исаков, академски сликар - ликовни педагог, координатор ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Мирјана Лазор, педагог, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Светлана Кекић, дипломирани новинар, ПР ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Славица Марковић, магистар дефектолошких наука, директор ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
Општи циљевиОснаживање запослених у образовању за квалитетно инклузивно образовање применом принципа универзалног дизајна у школском окружењу и учионици.
Специфични циљевиСтицање знања о универзалном дизајну (дизајну за све - инклузивном дизајну) и могућностима његове примене у образовању. Упознавање са принципима УД и сагледавање улоге приступачности у контексту образовања. Упознавање са архитектонском приступачношћу и начини превазилажења баријера. Простор у функцији подршке инклузији. Упознавање са алатима и техникама за прилагођавање перципирања садржаја (визуелно, аудитивно перципирање и алтернативе). Упознавање са могућностома језичког и информативног (вербалног и невербалног) прилагођавања презентације у функцији приступачности. Упознавање са техникама и алатима за укључивање у активности на часу (АТ и дидактички материјал). Стратегије учења у инклузивном контексту.
Теме програмаУниверзални дизајн и стандарди приступачности; Приступачност наставних садржаја (прилагођавање наставних материјала); Комуникација и презентација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу до 30 учесника је 36 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61