logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

328 Рад са децом и омладином са проблемима у понашању Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Заплањска 79, Београд
Особа за контактТатјана Симовић, centarduga@ptt.yu, 064/141-3737, 063/621-407
Ауторидр сци. мед, Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља Земун - Саветовалиште за децу и омладину; проф. др сци. мед. Слободанка Гашић-Павишић, редовни професор, Универзитет Сингидунум
Реализаторидр сци. мед. Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља Земун-Саветовалиште за децу и омладину; проф. др сци. мед. Слободанка Гашић-Павишић, редовни професор, Универзитет Сингидунум; др сци. мед. Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље Крушевац; др сци. мед, Радмила Марушић, неуропедијатар, Центар за добровољни рад и помоћ деци „Дуга"
Општи циљевиЕдукација наставног кадра и стучних служби у школама и васпитача у вртићима са узроцима проблема у понашању код деце и омладине, начином њиховог испољавања и превентивним мерама за њихово елиминисање.
Специфични циљевиУнапређење васпитног рада кроз оспособљавање наставног и васпитног кадра и пратећих служби за пружање психосоцијалне помоћи и подршке деци и омладини са проблемима у понашању и посебним васпитно-образовним потребама. Стварање превентивних програма за смањење проблема у понашању у као и успостављање сарадње са здравственим и социјалним установама (прављење мреже) у циљу превенције. Сензибилизација и оснаживање наставног и васпитног кадра и стручних сарадника за активну улогу у ангажовању и решавању проблема са децом и омладином која имају проблема у понашању.
Теме програмаУзроци,облици , испољавање и начини решавања проблема у понашању деце и ученика; Заштитни и угрожавајући фактори из спољашње средине (школа,вртић) који утићу на проблеме у понашању деце и ученика; Деца и ученици са специфичним сметњама учења и поремећајем пажње; Стресови и оптерећења васпитача и наставника; Сарадња са родитељима и локалном заједницом у превенцији и решавању проблема у понашању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара (за групу од 30 учесника).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61