logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

33 Иновативни приступи у идентификовању, развијању и подстицању дечјих креативних и интелектуалних потенцијала Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за подстицање дечијег развоја „Велики мали светˮ, Браће Љубинковић 82, Петровчић, општина Сурчин Београд
Особа за контактМарина Бунчић, vmsvet@vektor.net, 011/217-7004, 064/147-5865
Ауторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду; Весна Јањевић Поповић, психолог, ОШ „20. октобарˮ, Београд
Реализаторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду; Весна Јањевић Поповић, психолог, ОШ „20. октобарˮ, Нови Београд; Тања Узелац Туфегџић, педагог ОШ „20. октобарˮ, Нови Београд; Марина Бунчић, психолог, ОШ „Милан Ракићˮ, Нови Београд
Општи циљевиРазвој компетенција запослених у образовању за идентификацију, подршку и развој дечјих креативних и интелектуалних потенцијала, као и евалуацију дечјих постигнућа и развој ресурса одраслих за креативну реализацију васпитно-образовног процеса.
Специфични циљевиИновативини методи идентификовања креативних потенцијала деце и младих. Савремени приступ развоју дивергентног мишљења и подршци развоја дечјих капацитета за интроспекцију и интеграцију у различитим животним ситуацијама кроз стваралачку комуникацију. Стицање компетенција за иницијацију и развој сарадничких односа на релацији наставник – дете – родитељ, кроз коришћење капацитета одраслих за развијање сопствених креативних ресурса. Израда плана специфичне подршке детету/деци, израда и примена ИОП-а за креативне.
Теме програмаРазвој стратегија за рано подстицање дечјег креативног изражавања; Упознавање са различитим моделима процене и вредновања дечјих способности, ставова и понашања: интервју, цртеж, игре улога, друштвене игре и активности, систематско посматрање, чек листе, тестови креативности; Домаћа и светска искуства и модели подстицања креативности у институционалним условима – вртић, школа, музеј, радионице, слободне и факултативне активности; Развој компетенције наставника и васпитача за примену иновативних метода подстицања и развијања дивергнетног мишљења, стваралачке комуникације и емпатије код деце и младих; Активности за подстицање и развијање интелектуалних и креативних ресурса деце и младих и јачање позитивне слике о себи; Облици сарадње са родитељима и могућности интеракције на релацији наставник – дете – родитељ као аспекат подршке креативности; Израда плана специфичне подршке детету/деци, израда ИОП-а за креативне; Анализа разичитих модела планова примењених у актуелној пракси, структурирање садржаја плана специфичне подршке детету/деци, израда ИОП-а за креативне
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 90 000 динара. Цена за групу од 15 учесника је 6 000 динара по особи.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61