logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

330 Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа "Жарко Зрењанин", Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад
Особа за контактМаја Петаков Вуцеља, oszzrns@neobee.net, 021/493-339, 060/493-3393
Ауторимр Маја Петаков Вуцеља, стручни сарадник - психолог, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, стручни сарадник - психолог, ОШ „Иван Гундулић“, Нови Сад
Реализаторимр Маја Петаков Вуцеља, стручни сарадник - психолог, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, стручни сарадник - психолог, ОШ „Иван Гундулић“, Нови Сад
Општи циљевиСензибилизација наставника и стручних сарадника за препознавање симптома поремећаја у понашању, прихватање ученика са поремећајем у понашању и развијање конструктивних стратегија рада са овим ученицима.
Специфични циљевиПовећање спремности наставника и стручних сарадника да препознају проблеме ученика са поремећајем у понашању и пруже им одговарајућу подршку. Упознавање наставника и стручних сарадника са предлозима за рад са децом са поремећајем у понашању и поступцима заснованим на когнитивно-бихејвиоралном психотерапијском приступу, који се реализују на креативан начин. Унапређивање комуникацијских вештина и сарадње наставника и стручних сарадника са родитељима ученика. Развој вештина комуникације наставника и стручних сарадника за рад са одељењем које похађа дете са поремећајем у понашању. Проширивање теоретског знања наставника и стручних сарадника о симптомима, дефиницијама и различитим теоријама које објашњавају узроке поремећаја у понашању.
Теме програмаДефиниција, врсте и симптоми поремећаја у понашању; Теорије поремећаја у понашању; Резултати истраживања узрока поремећаја у понашању; Стратегије рада са децом са поремећајем у понашању засноване на когнитивно-бихејвиоралној психотерапији; Примери из праксе- приказ стратегија рада за конкретне случајеве - индивидуални рад са децом; Примери из праксе- приказ стратегија рада за конкретне случајеве - рад са одељењем; Сензибилизација наставника за рад са децом са поремећајем у понашању; Сарадња наставника и стручних сарадника са родитељима деце са поремећајем у понашању и са родитељима остале деце из одељења; Сензибилисање одељења за разумевање и прихватање деце са поремећајем у понашању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 22 500 динара, без пореза, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61