logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

332 Сензорна соба - асистивна технологија за ефикасније учење Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаОсновна школа "Милинко Кушић", 13. септембра 54, Ивањица
Особа за контактСветлана Главинић, osmkusic@eunet.rs, 032/661-244, 060/662-3970
Ауторидипл. дефектолог Светлана Главинић, стручни сарадник у ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, студент постдипломских студија на ФАСПЕР-у
Реализаторидипл. дефектолог Светлана Главинић, стручни сарадник у ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, студент постдипломских студија на ФАСПЕР-у; Светлана Славнић, доктор дефектолошких наука, ванредни професор, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Општи циљевиУпознавање наставника са Сензорном собом као асистивном технологијом, јачање професионалних капацитета наставника и васпитача кроз увођење иновантних метода и техника рада у васпитно образовним установама.
Специфични циљевиУпознавање наставника са значајем сензорне интеграције за учење. Препознавање ученика са поремећајима сензорне обраде. Упознавање наставника са проблемима сензорне обраде који утичу на развој личности ученика и свих аспеката живота. Упознавање наставника са коришћењем боја за ефикасније учење кроз сензорну собу. Упознавање наставника о значају сензорне собе за квалитетније и ефикасније учење.
Теме програмаСензорна интеграција; Неуроанатомске основе сензорне интеграције; Седам чула; Проблеми сензорне обраде ученика; Основи терапије бојама; Практични рад у сензорној соби
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника15
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61