logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

333 Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
АуториЉиљана Радовановић Тошић, психолог, директор ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот; Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот
РеализаториЉиљана Радовановић Тошић, психолог, директор ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот; Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ „Десанка Максимовић“ Чокот
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за квалитетно образовање свих ученика, вештинама и знањем о управљању одељењем, стиловима учења, мотивацији и образовању по ИОП-у.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања о условима за стварање инклузивне школе и учионице. Унапређење знања о стиловима учења и подстицању мотивације. Учење стратегија, метода и техника које доприносе управљању одељењем и изградњи социјалних вештина ученика. Учење стратегија, метода и техника које доприносе превладавању тешкоћа у читању, писању и математици. Учење стратегија, метода и техника рада са ученицима који имају хиперактвност и дефицит пажње. Изграђивање и развијање вештина за планирање и писање ИОП-а. Унапређивање знања о планирању раду са даровитим ученицима и израда ИОП-а за даровите.
Теме програмаИнклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у инклузивној учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровити ученици; Педагошки профил и израда ИОП-а ; Мотивација ученика; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у учењу математике; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају хиперактивност и дефицит пажње; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у читању и писању; Израда сценарија за час у инклузивној учионици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена67 700 (бруто)+ 5 500 РЦ Ниш, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61