logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

336 Школа за све - инклузивно образовање Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, rcznanje2000@gmail.com, 011/782-3372, 060/560-9560
Ауторимр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; проф. др Снежана Николић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Снежана Николић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; мр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Општи циљевиРазвој инклузивне политике и праксе кроз повећање сензибилитета школске средине према ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу.
Специфични циљевиУсавршавање наставника за откривање и праћење ученика са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и примену посебних техника рада са овим ученицима.
Теме програмаОметеност у развоју; Тешкоће у учењу; Инклузивно образовање; Толеранција различитости
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61