logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

338 Даровито дете у школи и шта са њим Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
Ауторимр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево ; мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област Педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац
Реализаторимр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево; мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област Педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац
Општи циљевиСензибилизација наставног кадра на потребе и могућности даровитих ученика, као и стицање знања о облицима и методама рада са даровитим ученицима.
Специфични циљевиСтицање знања о природи даровитости, унапређење вештина значајних за напредовање даровитих ученика, стицање знања о облицима рада са даровитима.
Теме програмаПојмовна одређења даровитости; Традиционалне спрам савремених концепција даровитости; Преглед новијих истраживања даровитости значајних за школску праксу; Развој даровитости и типови даровитости; Даровитост и породица; Емоционални живот даровитог детета; Васпитно-образовне потребе даровитих ученика; Идентификација даровитих ученика; Облици васпитно-образовног рада са даровитим ученицима; Подбацивање даровитих – парадокс и чињеница
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61