logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

339 Подршка инклузији кроз унапређивање сарадње учитеља са колегама, педагошким асистентима и родитељима ученика Компетенцијa: K4
Приоритети: 8
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторипроф. др Сунчица Мацура Миловановић, координатор програма, ванредни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Јелена Старчевић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторипроф. др Сунчица Мацура Миловановић, координатор програма, ванредни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Јелена Старчевић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиКреирање инклузивне културе и праксе у школи кроз унапређивање компетенција учитеља за сарадњу са релевантним актерима образовног процеса.
Специфични циљевиУпознавање са изворима подршки и препрекама за развој инклузивног образовања (ИО) у школи. Разумевање значаја сарадње учитеља са колегама као једног од ослонаца ИО, путем оснаживања мотивације учесника за развијање међусобне сарадње. Разумевање улоге педагошког асистента (ПА) и начина на које његове активности утичу на социјалне аспекте школовања ученика којима је потребна додатна подршка. Повећање осетљивости учитеља за специфичности сарадње са родитељима са чијом се децом ради индивидуализовано и по ИОПу. Овладавање кључним елементима комуникације у проблемским ситуацијама са родитељима деце којој је потребна додатна подршка.
Теме програмаИзвори подршки и извори препрека за развој инклузивног образовања (ИО); Сарадња учитеља са колегама; Сарадња учитеља са педагошким асистентима (ПA); Сарадња учитеља са родитељима деце којој је потребна додатна подршка; Сумирање наученог и планирање мини акције
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61