logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

34 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Служба саветовалишта за брак и породицу, ЦСР Града Новог Сада; Јован Кочиш, психолог, Служба за децу и младе, ЦСР Града Новог Сада
РеализаториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Служба саветовалишта за брак и породицу, ЦСР Града Новог Сада; Јован Кочиш, психолог, Служба за децу и младе, ЦСР Града Новог Сада
Општи циљевиСензибилизација, оснаживање, стицање знања, способности и вештина за пружање подршке деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени.
Специфични циљевиРазумевање развода брака. Упознавање са могућностима пружања подршке деци. Стицање знања и усвајање различитих стратегија за подршку деци у складу са различитим узрастом деце. Стицање знања, способности и вештина за разговор са децом кроз практична упутства и примере. Стицање знања и оснаживање за рад са родитељима, чији је циљ најбољи интерес деце.
Теме програмаРазвод брака и деце; Улога образовно-васпитног система у пружању подршке деци чији се родитељи разводе или су разведени; Деца и развод родитеља; Како разговарати са децом о разводу; Сарадња са родитељима ; Напомена: Садржаји обуке се у пуном обиму налазе у Приручнику за ауторе и реализаторе и по потреби могу бити дати на увид.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу на бази 25 учесника је 49 324 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61