logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

340 Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности. Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво за босански језик и књижевност, Авној-а К 35/7, Нови Пазар
Особа за контактСафија Дражанин, drustvo.bjk@gmail.com, 020/531-1344, 064/937-8893
АуториМелида Реброња, професор босанског језика и књижевности, проф. српског језика и књижевности, Гимназија Нови Пазар; Санела Међедовић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић” у Новом Пазару; Сафија Дражанин, наставник босанског језика и књижевности, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Растко Немањић Сава” Нови Пазар
РеализаториМелида Реброња, професор босанског језика и књижевности, проф. српског језика и књижевности, Гимназија Нови Пазар; Санела Међедовић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“ у Новом Пазару; Сафија Дражанин, наставник босанског језика и књижевности, наставник српског језика и књижевности, ОШ „Растко Немањић Сава” Нови Пазар
Општи циљевиЈачање капацитета наставника за развијање и неговање матерњег језика кроз реализацију наставних садржаја из области босански језик и књижевност.
Специфични циљевиОснаживање капацитета наставника за проширивање постојећих знања о историјском развитку босанског језика. Јачање сазнајних функција наставника везаних за правопис босанског језика увидом у основне разлике правописне стандардизације босанског и српског језика. Оспособљавање наставника за сагледавање сопствене праксе с обзиром на савремене оријентације у методици наставе босанског језика.
Теме програмаИсторијски континуитет босанског језика; Основне разлике између српске и босанске правописне стандардизације; Избор наставних садржаја из области босанског језика и књижевности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупну цену за групу чине нето за два реализатора 20 000 динара , плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61