logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

342 Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуралности Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/I, Нови Сад
Особа за контактАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/472-0373, 063/572-927
Ауторимр Данијела Радовић, стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Издавачко одељење, Нови Сад; Јутка Балиж, педагог, ПУ „Снежана”, Сента
Реализаторимр Данијела Радовић, стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Издавачко одељење, Нови Сад; Јутка Балиж, педагог, ПУ „Снежана”, Сента; Ленка Ердељ, директорка, Педагошки завод Војводине, Нови Сад; Маргита Чањи, стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Истраживачко одељење, Нови Сад.
Општи циљевиОчување културног идентитета припадника националних заједница и индивидуалне вишекултуралности.
Специфични циљевиПроширивање компетенција запослених у васпитно-образовним институцијама за извођење активности на нематерњем језику. Савладавање основних принципа развијања и неговања адитивне двојезичности. Идентификација фактора који утичу на развој мултикултуралне личности и проналажење начина за неутралисање фактора који неповољно утичу на развој.
Теме програмаПрограм стручног усавршавања и представљање; Усвајање језика; Усвајање, развијање и неговање матерњег и нематерњег језика код деце предшколског и основношколског узраста – (српског, мађарског, словачког, румунског, русинског, енглеског и немачког језика); Адитивна двојезичност (развијање и неговање); Наставне методе учења страног језика; Комуникативно-искуствена метода; Програм за развијање комуникативних вештина на нематерњем језику; Обрада садржаја на нематерњем језику; Примена комуникативно-искуствене методе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61