logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

343 Стандардизација ромског језика Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаНАЦИОНАЛНИ САВЕТ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СРБИЈЕ, Масарикова 5а, БЕОГРАД
Особа за контактЉуан Коко, info@romskinacionalnisavet.org, 011/306-4603, 063/436-520
АуториРајко Ђурић, професор, Висока струковна школа за образовање васпитача „Михајло Палов”, Вршац; др Љатиф Демир, професор ромског језика, културе и књижевности, Свеучилиште Загреб, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методије”, Филолошки факутет, Скопље; Љуан Коко, координатор РГ НСРНМ за стандардизацију ромског језика
РеализаториЉуан Коко, координатор РГ НСРНМ за стандардизацију ромског језика; др Љатиф Демир, професор ромског језика, културе и књижевности, Свеучилиште Загреб, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методије”, Филолошки факутет, Скопље
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности педагошких асистената, наставника и професора у раду са ромском децом којима српски није матерњи језик. Упознавање учесника/ица са значајем очувања матерњег језика за психо-физичко здравље ученика/ица.
Специфични циљевиСтицање знања о основама ромског језика са елементима националне културе. Оспособљавање педагошких асистената, наставника, и професора за увођење посебне методике рада са двојезичном децом. Смањивање јаза предрасуда и дискриминације према ромским ђацима. Сензибилизација наставног кадра за образовне потребе деце из мањинских и маргинализованих породица кроз боље упознавање традиције и културе ромске заједнице. Повећање осетљивости за различитост, развијање толеранције и уважавања различитости
Теме програмаУвод у историју индо-европских језика; Увод у историју и корени ромског језика и културе; Главне групе ромског језика у Европи; Главне групе ромског језика у Србији; Нормализација, стандардизација и кодификација ромског језика: Историја; Ромско писмо и гласовни систем ромског језика; Гласовне појаве у ромском језику; Морфологија ромског језика; Употреба и значење падежа у ромском језику; Ромски језик као чинилац очувања идентитета; Роми плану и програму рада у ОШ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику/ци износи 3 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61