logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

344 Ми и они други Компетенцијa: K4
Приоритети: 7
ИнституцијаУдружење Група 484, Пуковника Бацића 3, Београд
Особа за контактРоберт Козма, office@grupa484.org.rs, 011/266-0972, 062/886-3609
Ауторидр Младена Прелић, етнолог, Етнографски институт САНУ, научни сарадник; др Радина Вучетић, историчар, Филозофкси факултет, Одељење за историју, доцент; Смиљка Блажин, филолог, Група 484, стручни сарадник
Реализаторидр Младена Прелић, етнолог, Етнографски институт САНУ, научни сарадник; др Радина Вучетић, историчар, Филозофкси факултет, Одељење за историју, доцент; Смиљка Блажин, филолог, Група 484, стручни сарадник; Ружица Марјановић, професор књижевности, Ужичка гимназија, професор српског језика и књижевности; Загорка Аксентијевић, филозоф, Група 484, координатор образовног програма; Роберт Козма, политиколог, Група 484, координатор програма „Ми и они други"; Јасминка Петровић, писац, Рекламна агенција, копирајтер; Ивана Богићевић Леко, позоришни редитељ, слободни уметник; Драган Протић, дизајнер, уметнички колектив Шкарт; др Дејан Илић, теоретичар књижевности, Фабрика књига, главни уредник
Општи циљевиПовећање капацитета школа за интеретничку и интеркултурну сарадњу у национално мешовитим срединама.
Специфични циљевиРазвијати знање и вредносни систем код професора и ученика о томе да је познавање сопственог културног и етничког наслеђа као и познавање културе и наслеђа других народа - услов међусобног разумевања и прихватања. Развијати вештине потребне за истраживање и промоцију културних вредности различитих народа и култура у школи и локалној заједници. Успостављати, подстицати и подржавати активизам у школи и локалној заједници у функцији промоције добросуседства људи различитог етничког и културног порекла.
Теме програмаУпознавање и представљање тима „Ми и они другиˮ; Теоријски оквир програма "Ми и они други"; Истраживање културног наслеђа у локалној заједници; Примери добре праксе истраживања културног наслеђа; Одабир тема које учесници треба да обраде; Како обрадити конкретне истраживачке теме; Планирање будућег истраживачког рада са ученицима; Презентација акционих планова истраживања; Групна вежба; Резиме првог и другог дана семинара; Како представити резултате истраживања на атрактиван начин; Медијско представљање резултата истраживања; Групна вежба; Представљање планова наступа у јавности; Вредновање и разговор о програму „Ми и они другиˮ
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа укупну реализацију семинара (2 дана + 1 дан), потребно је укупно 97 500 динара (6 500 динара по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61