logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

345 Допунска настава са посебним освртом на образовни рачунарски софтвер Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториРадоје Стопић, самостални саветник, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториМилена Вићевић, професор разредне наставе Регионални центар Ужице; Драгослав Панић, професор разредне настев, стручни сарадник у ОШ „Јездимир Трипковић”, Латвица
Општи циљевиДа се у васпитно-образовној пракси искористе капацитети које пружа функционално организована допунска настава.
Специфични циљевиУпутити учеснике да на савремен и ефикасан начин организују ДН. Упознати учеснике са једним од примера израде планова и припрема везане за рад са групом за ДН. Препознавање грешака у реализацији ДН на основу досадашњих искустава. Пружити помоћ наставницима у емоционалном оснаживању ученика који похађају ДН. Мотивисати и обучити наставнике да у раду користе образовни рачунарски софтвер као средство индивидуализације и комуникације.
Теме програмаДопунска настава, теоријски приступ; Фазе у реализацији допунске наставе; План рада допунске наставе за познату групу ученика; Припрема за практичну реализацију часа и реализација часа; Најчешће грешке у пракси; Могућности примене образовног рачунарског софтвера у допунској настави, са посебним освртом на програм Moodle; Достављање радних материјала допунске наставе путем корисничких налога
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61