logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

346 Достигнућа младих у Србији - ДМуС Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДостигнућа младих у Србији, Светогорска 5/7, Београд
Особа за контактКсенија Милић, dostignuca.mladih@ja-serbia.org, 011/218-3581, 063/607-503
АуториДарко Радичанин, извршни директор организације Достигнућа младих у Србији, Београд (Аутор и власник интелектуалне својине над предложеним програмима је Junior Achievement Worldwide, глобална организација за образовање младих у предузетништву, основана 1919. године у САД. Ексклузивно право за њихову имплементацију у Србији има НВО „Достигнућа Младих у Србији / Јуниор Ацхиевемент Сербиа“, чије је овлашћено лице Дарко Радичанин, извршни директор организације.)
РеализаториКсенија Милић, референт за развој програма, Достигнућа младих у Србији, Београд; Андрија Данаилов, референт за мониторинг и евалуацију, Достигнућа младих у Србији, Београд; Александра Стевановић, стручни сарадник - психолог, Пета економска школа „Раковица”, Београд; Сњежана Ђурђевић, наставник економске групе предмета, Пета економска школа„Раковица”, Београд; Бојан Алексић, наставник рачунарства и информатике, Гимназија Лесковац; Предраг Матовић, професор стручних предмета, Техничка школа, Младеновац; Томислав Алавања, наставник и екстерни носилац развојних промена, Зуботехничка школа, Београд
Општи циљевиСтварање услова за увођење нових садржаја у средње школе у Србији који укључују стицање знања и вештина у области предузетништва и пословања. Повезивање образовног и пословног сектора са циљем примене теоријских знања у пракси.
Специфични циљевиНакон похађане обуке, наставници су оспособљени за извођење кључних компоненти програма Достигнућа младих у Србији: ученичка компанија са примењеном економијом, предузетништво без граница, социјално предузетништво, бизнис етика, рачунарска симулација ТИТАН (управљање предузећем) и рачунарска симпулација Банке у акцији (управљање банком). Наставници добијају потребна знања, вештине и информације на који начин да укључе ученике у програме и активности које организација Достигнућа младих спроводи.
Теме програмаУпознавање са циљевима, вредностима и принципима програма Достигнућа младих у Србији; Програм Бизнис етика; Упознавање са програмом Ученичка компанија; Програм ученичка компанија - циљеви, оснивање ученичке компаније, тимски рад, креирање бизнис плана, повезивање са заједницом; Онлајн програми - Титан и Банке у акцији
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 12 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61