logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

348 Aпликација метода и техника у настави и учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за едукацију "Дидакта", Др Ивана Рибара 21/27, Београд
Особа за контактЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@open.telekom.rs, 011/318-8315, 064/144-8776
АуториСлавица Радаљац, стручни сарадник - педагог, Медицинска школа „Надежда Петровићˮ, Земун
РеализаториСлавица Радаљац, стручни сарадник - педагог, Медицинска школа „Надежда Петровићˮ, Земун; Ирена Ванић, наставник психологије, Медицинска школа „Надежда Петровићˮ, Земун; Љубица Јеленковић, стручни сарадник - психолог, Земунска гимназија, Земун
Општи циљевиАпликовање савремених техника у настави и учењу ради коришћења наставних садржаја у функцији развоја читалачке писмености, креативног и критичког мишљења, јачања унутрашње мотивације и приближавања постављеним стандардима.
Специфични циљевиРазвој функционалног знања, језичке /научне/ писмености. Апликација техника којима се развија критички став ученика и креативно решавање проблема и ситуација у наставни. Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, применом Блумове таксономије циљева. Апликовање техника креативног решавања проблема у настави. Примена формативног праћења и вредновања рада ученика. Препознавање и примена различитих врста интелигенције у настави. Развој унутрашње мотивације, примена партиципативног учења. Усвајање и примена дидактичких захтева у изради припреме за час.
Теме програмаЦиљеви образовања и васпитања, као полазна основа у раду наставника; Функционална и научна/математичка писменост у задацима ПИСА испитивања; Практична презентација техника активног читања/учења; Практична презентација техника преслишавања; Врсте интелигенције; Технике креативног решавања проблема у настави; Препознавање техника којима се постиже језичка, научна/математичка писменост; Mишљење у настави. Задаци у функцији мишљења; Дидактички захтеви у изради припреме за час
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаБруто цена је 180 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61