logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

349 Активирајмо ученике подстицајним задацима Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториВера Исаиловић, наставник историје ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Јелена Бошковић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава”, Пожега
РеализаториВера Исаиловић, наставник историје ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Јелена Бошковић, стручни сарадник-педагог, Гимназија „Свети Сава”, Пожега
Општи циљевиСтицање и унапређење знања и вештина наставника у развијању и изради подстицајних задатака. Развијање мотивације наставника за примену подстицајних задатака у пракси. Развијање мотивације ученика за учење кроз решавање подстицајних задатака.
Специфични циљевиУпознавање наставника са вештинама 21.века потребним савременом човеку. Усвајање знања и развијање вештина о педагошким основама доброг задатка. Овладавање техникама и начинима израде различитих модела задатака који делују подстицајно на ученике. Упознавање наставника са израдом бод листа према захтевима и нивоима стандарда. Развијање вештина наставника потребних за обликовање доброг домаћег задатка.
Теме програмаВештине 21. века; Одлике доброг задатка; Уводна вежба препознавања мисаоних процеса у задацима по Блумовој таксономији; Обликовање задатака по моделу Блумове таксономије; Правила доброг бодовања према захтевима и нивоима стандарда; Израда бод листа; Домаћи задаци - пробудимо креативност; Израда домаћих задатака; Задаци који се могу креирати на Интернету
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаТрошкови програма су у износу од 35 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61