logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

35 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактДијана Манце, ngutvajn@rcub.bg.ac.rs, 011/268-1127, 063/413-753
Ауторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, педагог, научни саветник Института за педагошка истраживања у Београду; мр Наташа Лалић, педагог, истраживач сарадник у Институту за педагошка истраживања
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, педагог, научни саветник Института за педагошка истраживања у Београду; dr med.sc. Радмила Марушић, неуропедијатар, директор Центра за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“, Београд; мр Наташа Лалић, педагог, истраживач сарадник у Институту за педагошка истраживања; Дијана Манце, педагог, сарадник Центра за добровољни рад и помоћ деци „Дуга“, Београд
Општи циљевиОјачавање способности наставника за успешно одржавање дисциплине у разреду и управљање разредом.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су да наставници: стекну нова знања, систематизују и прошире своја постоећа знања из области управљања разредом и школске дисциплине; упознају савремене моделе одржавања дисциплине у разреду и управљања разредом; науче да препознају основне психолошке потребе деце и адолесцената и стекну увид у повезаност ових потреба са понашањем у разреду; овладају успешном применом васпитних мера награђивања и спречавања; сагледају дисциплину у школи као интегрални део наставе; оспособе се за састављање личног плана за одржавање дисциплине у разреду.
Теме програмаУзроци недисциплинованог понашања ученика; Елементи и карактеристике добре разредне дисциплине; Савремени модели разредне дисциплине и успешне стратегије управљања разредом; Добра припрема наставника за час као елеменат позитивне дисциплине у разреду; Прилагођавање наставе различитим типовима ученика; Креативност и проблеми у понашању ученика; Деца са развојним проблемима и понашање у разреду; Награђивање и кажњавање; Вештине управљања разредом; Међусобни сукоби вршњака и начини њиховог решавања; Развијање социјалних вештина код ученика кроз кооперативно учење; Израда дисциплинског плана
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 надокнада предавачима.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61