logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

350 Активно учење / настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОбразовни форум, Бранкова 21а, Београд
Особа за контактЗорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 3286247, 064/865-2957
АуториПрофесор др Иван Ивић, пензионисани професор Универзитета у Београду, Одељење за психологију; Професор др Ана Пешикан, ванредни професор на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду; мр Слободанка Антић, асистент на предметима Педагошка психологија и Увод у педагошку психологију на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
РеализаториПрофесор др Благица Златковић, ванредни професор на Учитељском факултету у Врању; Драган Кувељић, професор разредне наставе у ОШ „Мирослав Стиковић”, Пријепоље; Јелисавета Вилотић, школски психолог у ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Љиљана Симић, стручни сарадник психолог у ОШ „ Милан Муњас”, Уб; Марица Гаврилов, школски психолог у ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Невенка Крагуљац, школски педагог- педагошки саветник у ОШ „Филип Филиповић” Београд; Наташа Стојановић, педагог-стручни сарадник у Гимназији „Свети Сава”, Београд; Сарита Брадаш, Директор Сектора за људске ресурсе Националне службе за запошљавање; Стојанка Јаноши Зељковић, педагог-стручни сарадник у ОШ „Славко Родић“ Бачки Јарак; Вера Муждека, наставник хемије у пензији; Aна Карабасил, Школски педагог, ОШ Никола Тесла; Дипломирани педагог, Биљана Радосављевић, Директор, ОШ ”Мирослав Антић”, Београд; Биљана Танкосић, наставник физике, ОШ“Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Бојана Молнар, наставник биологије, ОШ „2. октобар“, Зрењанин; Дијана Коцкаревић, Професор разредне наставе, Основна школа „Мирослав Антић“ , Футог; Просветни саветник Драшко Грујић, професор разредне наставе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд; Едита Сакали, школски педагог, ОШ,,Братство јединство", Сомбор; Едита Сатлер, професор разредне наставе, ОШ "Серво Михаљ", Зрењанин; Гордана Марковић Сакић, школски психолог, Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница; Горица Ивановић, Професор разредне наставе, ОШ''Свети Сава''; Јасмина Богојевић, Стручни сарадник - педагог, ОШ ''Јеврем Обреновић'', Шабац; Јасмина Цветић, Педагог, ОШ ''Вук Стефановић Караџић''; Јасмина Поповић-Голубовић , професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Камила Поповић, Педагог, ОШ''8.Октобар'', Власотинце; Катарина Зјача, професор разредне наставе, ОШ „ Свети Сава“, Ниш; Лидија Јока, стручни сарадник – педагог, ОШ “Вук Караџић”, Бор; Лидија Ракита, професор разредне наставе, ОШ,,Иван Гундулић", Нови Сад; Љубинко Златић, школски педагог , ОШ "Стари град", Ужице; Милена Мијалковић, школски педагог, ОШ" Митрополит Михаило", Сокобања; Милован Ђуришић, Просветни саветник, у пензији, Зрењанин; Мира Димитријевић, психолог-стручни сарадник, Основна школа ''Његош'', Ниш; педагошки саветник Наташа Николић Гајић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Радиша Ђорђевић, дипломирани педагог, МПРС – Школска управа у Пожаревцу; Радмила Крстевска, дипломирани педагог, стручни сарадник – педагог, основна школа; Сања Башић, професор разредне наставе, ОШ „Шаму Михаљ“, Бачко Петрово Село; Сања Зорић, професор разредне наставе, наставник, ОШ „Мирослав Антић“, Футог; Слободанка Савић, специјалиста, педагошки саветник, педагог, дипломирани педагог, пензионер; Сенка Пантић, професор педагогије, школски педагог, Угоститељско-туристичка школа, Београд; Снежана Јовановић, дипломирани педагог, стручни сарадник; Медицинска школа, Пожаревац; проф. др Снежана Маринковић, редовни професор, Учитељски факултет Ужице, Универзитет Крагујевац; Снежана Јовић, дипломирани педагог, спец.за методику грађанског васпитања, стручни сарадник – педагог, ОШ „Живко Љујић“, Нова Варош; Светлана Спасић, дипломирани педагог, стручни сарадник – педагог, основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Татијана Јовановић, педагошки саветник, дипл. филолог за српски језик и југословенске књижевности, наставник српског језика, ОШ „Свети Сава“, Ниш; Вера Пантовић, наставник физике и професор педагогије и психологије, наставник физике, педагог, помоћник директора, основна школа; Вера Стојшић – Гашпаровски, професор разредне наставе, учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица; Весна М. Петровић, магистар психологије, асистент за ужу научну област Психологија, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; Виолета Давидовић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“;Вера Вулевић, професор педагогије - педагошки саветник, дипломирани педагог, пензионер; Зденка Рајковић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Вук Караџић“, Нови Сад; Зорица Милић, стручни сарадник – педагог, дипломирани педагог- мастер, школски педагог, ОШ „Нада Пурић“, Ваљево
Општи циљевиУнапређивање квалитета знања и умења која ученици стичу у школи, преко унапређивања знања и умења наставника да стварају наставне ситуације које ће омогућавати и подстицати квалитетно и ефикасно учење.
Специфични циљевиУнапређивање педагошких, наставничких компетенција наставника. Увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења у основне и средње школе. Посредно се тако остварује главна сврха пројекта, да на крају школовања, деца буду боље опремљена релевантним знањима и умењима за будући професионални и приватни живот.
Теме програмаОднос наставе и учења; Настава или учење; Зашто у пракси преовлађује традиционални тип наставе; Ученик или дете; Може ли у школи дете бити дете или само ученик; Како је дете / ученик активно у настави; Активности наставника; Како се могу активирати ученици у настави; Како је дете/ученик активно у настави; Које улоге наставника практикујемо; Улога наставника између пожељног и могућег; Методе наставе/учења; Циљеви образовања и активна школа; Који циљеви се могу остварити којим обликом наставе; Циљеви образовања и пракса активне школе; Едукативна радионица; Природа школских предмета наспрам облика наставе; Израда пројекта практичне примене активне наставе/ учења у појединим школским предметима; Активна школа и реални услови рада школе сада и овде; Које су основне препреке за примену активних метода наставе и од кога зависи њихово решавање; Шта се може учинити у постојећим условима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесникаод 16 до 30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника 231 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61