logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

352 Веб портали за припрему и реализацију наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, surs@surs.org.rs, 011/324-5385, 064/644-5378
Ауторимр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Браћа Рибар” Доња Борина
Реализаторимр Душан Станковић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Браћа Рибар”, Доња Борина; мр Александра Станковић. професор српског језика и књижевности, педагошки саветник, Средња школа Мали Зворник, ОШ „Браћа Рибар”, Доња Борина
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене веб портала за припрему и реализацију наставе.
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за осмишљавање и израду веб портала за припрему и реализацију наставе. Оспособљавање за успешно организовање наставних материјала унутар веб портала. Подстицање размене наставних материјала и примера добре праксе. Остваривање сталне комуникације и сарадње са ученицима, родитељима и колегама путем веб портала.
Теме програмаПрезентације у FrontPage-у; Стратегија израде структуре портала; Моделовање почетне стране портала; Дефинисање нових страна портала; Уређење нових страна портала; Уређење стране Настава; Организација дидактичког материјала; Израда образаца за унос података; Креирање фотогалерије; Додавање ефеката; Објављивање портала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена програма за групу је 65 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61