logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

354 Да у школи свако учи радосно и лако Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаОбразовање плус, Маричка 15/9, Београд
Особа за контактБиљана Суботић, obrazovanjeplus@gmail.com, 011/256-2997, 065/328-4590
АуториСнежана Борисављевић, професор енглеског језика, Филолошка гимназија, Београд
РеализаториБиљана Суботић, професор разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“, Београд; Весна Радонић, педагог, ОШ „Краљ Петар I“, Београд; Јелена Полимац, професор разредне наставе, ОШ „Краљ Петар Први“, Београд
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за управљање одељењем и реализацију наставе која уважава и промовише различите стилове учења и потребе ученика.
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника о теорији вишеструке интелигенције. Јачање капацитета наставника за стварање атмосфере инклузивности у групи, поштујући потребе ученика различитих типова интелигенције и стилова учења. Јачање капацитета наставника за осмишљавање садржаја и активности за рад са ученицима који се заснивају на техникама учења, попут технике Шест шешира, Едварда де Бона.
Теме програмаУслови у којима деца у данашње време одрастају и у којима учитељи раде; Теорија о вишеструкој интелигенцији; Стварање добре групне динамике и позитивног модела понашања деце у одељењу; Рад можданих хемисфера; Стварање атмосфере инклузивности у одељењу; Техника шест шешира; Значај кинестетичке ( телесне ) интелигенције код деце у нижим разредима основне школе; Важност координације и моторике у процесу учења читања и писања и математичких вештина; Сарадња са родитељима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 20 учесника је 80 000 динара, односно 4.000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61