logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

355 Дидактичке инструкције за подстицање стваралачких процеса учења у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов”, Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактТања Недимовић, vsvaspsiholozi@gmail.com, 013/833-420, 060/388-1222
Ауторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду и професор струковних студија на Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу
Реализаторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду и професор струковних студија на Високој васпитачкој школи „Михаило Палов” у Вршцу; проф. др Радован Грандић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; проф. др Александар Стојановић, ванредни професор Учитељаког факултета Универзитета у Београду; Биљана Вујасин, наставник за извођење практиче наставе на Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов” у Вршцу
Општи циљевиДа полазници усвоје начине претварања теоретских дидактичких модела, метода и техника развијања стваралаштва у практичне поступке које могу да користе у настави како би подстицали ученике на необична и оригинална решења проблема.
Специфични циљевиПретварање теоретских дидактичких модела, метода и техника развијања стваралаштва у практичне поступке, тј. претакање теоретских модела у практична решења. Вежбати примену дидактичких аспеката и методичких решења појединих стратегија креативног учења (Озборнов стваралачки претрес, олуја мозгова, подстицаје необичности и оригиналности у решавању проблема. Соло олуја- формулисање сопствених идеја, свођење на мању меру. Филипсова техника „66"- групно генерисање идеја за конкретни проблем. Синектика-проналажење удаљених, необичних релација, директне аналогије, листа атрибута. Морфолошка анализа. Дијалог pro et contra. Номинална групна техника. Анализа помоћу листе активности.Хеуристичке стратегије. Критичка ревизија идеја.
Теме програмаПретварање теоретских дидактичких, метода и техника развијања стваралаштва у практичне поступке; Методе и технике стваралачког учења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61