logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

356 Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за инструктивне комуникације у образовању "Координата", Омладинских бригада број 85, Београд
Особа за контактБорислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 011/616-4565, 064/190-8674
Ауторипроф. др Борислав Станојловић, пензионисани професор Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић Павишић, научни саветник у Институту за педагошка истраживања у Београду; проф. др Првослав Јанковић, редовни професор Педагошки факултет Сомбор; проф. др Татјана Тубић, редовни професор Факултет за спорт и физичку културу Нови Сад; проф. др Борислав Станојловић, пензионисани професор Универзитета у Београду, Београд; магистар Весна Краварушић, предавач, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Алексинцу; Славица Чарапић, школски педагог, електротехничка школа, Београд.
Општи циљевиПотпуније и шире упознвање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућим чиниоцима школског неуспеха у могућностима њиховог дијагностиковања, предупређења или отклањања.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.
Теме програмаЧиниоци неуспеха у школском учењу ученика; Могућности дијагностике превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 900 динара по учеснику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61