logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

357 Допунска и додатна настава од куће Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториНаташа Јованов, професор разредне наставе ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево; Далибор Симоновић, мастер професор информатике и технике ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево
РеализаториНаташа Јованов, професор разредне наставе ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево; Далибор Симоновић, мастер професор информатике и технике ОШОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево
Општи циљевиПодизање квалитета реализације допунске/додатне наставе, јачање мотивације за рад ученика, оспособљавање наставника за коришћење савремених информационих технологија, њихово освешћивање у циљу веће ефикасности целокупног васпитно-образовног процеса.
Специфични циљевиПодстицање наставника на коришћење бесплатних Wеb алата, при изради наставних материјала прилагођених допунској и додатној настави и њихово оспособљавање за постављање на стално доступну платформу. Подизање квалитета допунске/додатне наставе уз примену Web алата и мултимедијалних средстава, што ће омогућити ученицима стално доступну помоћ наставника. Довођење ученика у позицију активног учесника у наставном процесу и када није физички присутан на часу. Оспособљавање наставника за примену мултимедијалних средстава и њихово уграђивање на сопстену Wеb платформу.
Теме програмаТеоријске основе; Практична обука за коришћење бесплатних Web алата у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000, дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61