logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

359 Електронска школа 1 - креирање курсева за учење на даљину путем интернета Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаШеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд
Особа за контактТатјана Златковић, tatjana.zlatkovic@vigimnazija.edu.rs, 064/175-7735
АуториСнежана Марковић, наставница рачунарства и информатике Шесте београдске гимназије, Београд; Владан Младеновић, наставник физике и информатике, Алексиначка гимназија, Алексинац; Симонида Вукобрат, наставница психологије, Петнаеста београдска гимназија, Београд; Југослава Лулић, наставница српског језика и књижевности, ТШ „9. мај“, Бачка Паланка
РеализаториСнежана Марковић, наставница рачунарства и информатике Шесте београдске гимназије, Београд; Симонида Вукобрат, наставница психологије, Петнаеста београдска гимназија, Београд; Силвана Јовић, наставница српског језика и књижевности, ОШ „Коста Абрашевић“, Београд; Драгица Грађин, наставница српског језика и књижевности у пензији, Бачка Паланка; Југослава Лулић, наставница српског језика и књижевности, ТШ „9. мај“, Бачка Паланка; Татјана Златковић, наставница рачунарства и информатике Шесте београдске гимназије, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање, постављање и употребу образовних материјала, сарадњу са ученицима и праћење ученичких постигнућа користећи ЛМС Мудл-платформу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за:правилно коришћење рач. терминологије, доследно поштовање дигиталне и правописне норме, креирање и подешавање курсева, методичко обликовање онлајн курсева, постављање материјала, коришћење основних модула (ресурса и активности), креирање и подешавање тестова, администрирање налога корисника, ефикасну и квалитетну онлајн-комуникацију, примену онлајн курсева у настави и ваннаставним активностима.
Теме програмаЈезичка и информациона писменост; Креирање курса; Педагошке основе електронског учења; Постављање наставних материјала; Провера знања и оцењивање; Пројектовање, подешавање и коришћење курса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањечетири дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЗа групу од 30 полазника цена је од 90 000 до 150 000 дин.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61