logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

36 Ко је ко у лавиринту вршњачког насиља? - Мoдели откривања и реаговања Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, Ниш
Особа за контактБисера Јевтић, bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs, 037/712-604, 063/815-0855
Ауторипроф. др Бисера Јевтић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за педагогију; проф. др Ненад Сузић, редовни професор Филозофког факултета у Бањој Луци, Департман за педагогију
Реализаторипроф. др Бисера Јевтић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за педагогију; проф. др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, Департман за педагогију; проф. др Татјана Пауновић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за англистику
Општи циљевиКако препознати симптоме изложености насиљу? Који су показатељи насилничког понашања? Како идентификовати жртву и насилника? Како препознати жељену и нежељену поруку како жртве, тако и насилника? Ко је одговоран у лавиринту вршњачког насиља?
Специфични циљевиПрипрема наставника, васпитача за дијагностификовање вршњачког насиља, методска процена насиља, развијање интеркултуралних компетенција. Обука васпитача, наставника за уочавање и откривање жртве и насилника у вршњачком насиљу. Упознавање наставника, васпитача са критеријумима за процењивање агресивног понашања у циљу откривања латентне агресије код ученика. Оспособљавање наставника, васпитача за ефикасније успостављање социјалних односа и социјалне интеракције на релацији ученик-ученик, ученик-наставник у циљу смањења агресије. Идентификовање улога свих актера који директно или индиректно учествују у процесу насиља. Дефинисање стратегије за повећање нивоа социјалне повезаности која ће умањити агресивне обрасце понашања.
Теме програмаДијагностификовање вршњачког насиља; Симптоми изложености насиљу; Показатељи насилничког понашања ученика; Интерперсонални вршњачки конфликти; Ученик као насилник и жртва насиља; Ненасилно решавање сукоба; Сусрет жртве и насилника; Препознавање жељених и нежељених порука
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара износи 2 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61