logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

361 Електронским учењем до креативне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаОШ "Ђура Јакшић", Орешковица бб, Орешковица
Особа за контактСлавица Гомилановић, os.djurajaksic@oreskovica.com, 012/332-532, 063/447-469
АуториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9.мај“ Бачка Паланка; Славица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“ Орешковица
РеализаториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“ Бачка Паланка; Славица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“ Орешковица; Снежана Марковић, наставник рачунарства и информатике, Шеста београдска гимназија, Београд; Драгица Грађин, наставник српског језика и књижевности у пензији
Општи циљевиУпознавање наставника са могућностима примене информационо-комуникационих технологија и развијање дигиталних компетенција наставника ради унапређивања и осавремењивања процеса наставе и учења.
Специфични циљевиРазвијање свести о промењеној улози наставника и ученика у школи XXI века. Усвајање основних знања о електронском учењу. Упознавање са кључним теоријама учења (бихејвиористичка, конструктивистичка, когнитивистичка) и њиховом применом у настави. Упознавање са савременим наставним методама подржаним ИКТ. Упознавање са основним карактеристикама интернета, развијање критичког односа према њему и откривање на које начине може бити подршка учењу. Оспособљавање за примену алата за електронско учење и стицање вештина за њихову примену у настави. Оспособљавање за израду наставне јединице или теме уз функционалну примену једног или више изучаваних алата.
Теме програмаЕлектронско учење; Интернет и сарадничко учење; Алати за електронско учење и њихова примена у настави; Алати за презентовање и проверу знања; Учење за дигитално доба;Тич-мит
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 70 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61