logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

362 Ефективно подучавање Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториИван М. Недељковић, психолог, Прва крагујевачка гимназија; Бојана Поповић, психолог, Прва техничка школа, Крагујевац
РеализаториЗорица Николић, дипломирани биолог, директор, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац; Иван М. Недељковић, психолог, Прва крагујевачка гимназија; Валентина Грбић, дипломирани психолог, ОШ „Драгиша Михаиловић”, Крагујевац
Општи циљевиУнапређивање личних капацитета и компетенција наставника, стручних сарадника и директора школа за за ефективнији приступ настави и процесу учења.
Специфични циљевиРазматрање савремених схватања образовања и наглашене улоге мотивације за учење и наставника као модела и узора. Упознавање са основним принципима и психолошким законитостима ефективног подучавања и оснаживање наставника за њихову практичну примену у школи. Истицање улоге стеченог и дуготрајног знања и свести о сопственом знању у формирању личности ученика.
Теме програмаУлога наставника и ефекти образовања ; Принципи ефективног подучавања ; Појам, чиниоци и принципи дугорочног памћења
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61