logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

363 Ефикасним учењем до бољих резултата Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник- психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник- педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник- психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук- Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник- психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
РеализаториСветлана Алексић, координатор програма, стручни сарадник- психолог, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, стручни сарадник- педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Марија Васић, стручни сарадник- психолог, ОШ „Свети Сава“, Читлук- Крушевац; Јелица Димић, стручни сарадник- психолог и наставник психологије, Медицинска школа Крушевац
Општи циљевиУнапредити компетенције просветних радника за организовање ефикаснијег учења ученика.
Специфични циљевиПроширивање знања о стратегијама учења и стварању подстицајне атмосфере за учење. Подршка ученицима у праћењу и вредновању сопственог учења. Планирање ефикасног учење ученика.
Теме програмаСтварање подстицајне средине за учење ; Како да учење буде ефикасно; Поступци праћења и вредновања сопственог учења ; Планирање ефикасног учења ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 20 000 нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61