logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

364 Игра: подстицај дивергентног мишљења и маште у настави (серија Тролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва) Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактЈасмина Шефер, jsefer@rcub.bg.ac.rs, 011/268-11-27, 064/353-76-22
Ауторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност и настава); др Јелена Радишић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања настава и креативност)
Реализаторидр Јасмина Шефер, научни саветник, Институт за педагошка истраживања, Београд (област истраживања дечја креативност и настава); Данијела Стипанић, професор енглеског језика, Магдалена Ивковић, докторант на Учитељском факултету, Београд, др Нада Шева, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања.
Општи циљевиНаставници ће стећи лично искуство и знање у вези са вештинама које се на семинару изучавају концептуално (теоријски) и практично (кроз вежбе), а потом ће знања примењивати у пракси прилагођавајући их узрасту и настави конкретног предмета.
Специфични циљевиЦиљ семинара је да обучи наставнике да конструишу и користе игре прилагођене конкретном предмету, контексту и циљу, како би подстакли дивергентно мишљење, машту и интринзичку мотивацију ученика. Игра није схваћена као забава или репетитивна активност, већ као моћна креативна метода за решавање отворених неструктурираних проблема. Подразумева експлорацију средине и/или симболичку активност у којој се на дивергентан начин спаја очигледно (конкретно) и фиктивно (апстрактно). „Игра је оспољена машта, а машта понутрена игра (Виготски).“ Посебан семинар за ову тематику је неопходан јер су наша истраживања показала да вештину коришћења игре није могуће довољно развити у контексту изучавања других тема (на пример, интердисциплинарне наставе).
Теме програмаДивергентно мишљење ; Машта у настави ; Игровна активност
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара бруто за групу од 20-30 учесника, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61