logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

365 Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи 21. века Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаРачунарска гимназија, Кнез Михаилова 6/VI, Београд
Особа за контактДуша Вуковић, sekretarijat@rg.edu.rs, 011/329-4417, 062/868-2772
АуториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“ Бачка Паланка; Душа Вуковић, наставник рачунарства и информатике, Математичка гимназија, Београд
РеализаториЈугослава Лулић, наставник српског језика и књижевности, Техничка школа „9. мај“ Бачка Паланка; Душа Вуковић, наставник рачунарства и информатике, Математичка гимназија Београд; Славица Гомилановић, наставник разредне наставе, ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица; Катарина Вељковић, наставник математике и информатике, Политехничка школа, Крагујевац
Општи циљевиОспособљавање за процену наставних активности у односу на димензије учења за 21. век и интеграцију вештина и знања 21. века у наставу, уз подршку бесплатних алата за електронско учење и сврсисходно умрежавање наставника.
Специфични циљевиУпознавање са карактеристикама дигиталног доба и развијање свести о потреби за променом образовне парадигме. Упознавање са оквиром за учење у 21. веку, врстама писмености и димензијама за учење у 21. веку. Оспособљавање за процењивање наставних активности (LASW анализа) у односу на димензије 21. века: изградња знања, сарадња и комуникација, употреба ИКТ, саморегулација, решавање проблема из реалног живота и иновативност; развијање свести о значају сарадње и размене искустава наставника; оспособљавање наставника за креирање иновативних наставних активности.
Теме програмаВештине 21. века; Иновативно учење и подучавање; Наставник - партнер у учењу; Наставник-носилац промена; Израда завршног задатка
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 75 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61