logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

367 Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаOсновна школа "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, Београд
Особа за контактНаталија Матић, osmaslesa@sezampro.rs, 011/246-8123, 064/254-7178
АуториОливера Смиешко, магистар наука о менаџменту, асистент на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; Горица Клисура, стручни сарадник - психолошкиња у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду ; Наташа Духанај, стручни сарадник - педагог у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду; Весна Шормаз Јовановић, професор историје у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду; Слађана Живковић, професор енглеског језикау основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду
РеализаториГорица Клисура, стручни сарадник - психолошкиња у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду; Слађана Живковић, професор енглеског језикау основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду
Општи циљевиРазвој и оснаживање професионалних компетенција наставника и стручних сарадника за иновативни и кроскурикуларни приступ програму ђачко предузетништво, вертикалном и хоризонталном повезаношћу наставних и ваннаставних активности.
Специфични циљевиЈачање капацитета наставника и стручних сарадника кроз обуку у области предузетништва. Развијање компетенција наставника за примену различитих начина, метода и техника учења кроз програм ђачко предузетништво у циљу развијања компетенција ученика. Комуникационо, методолошко и организационо оснаживање наставника за имплементацију програма ђачко предузетништво у оквиру свих делова школског програма у редовној, изборној настави као и ваннаставним активностима. Стицање основних предузетничких знања и вештина наставника кроз умрежавања са институцијама од локалног и националног значаја у циљу одрживости програма. Увиђање и разумевање добити од програма ђачко предузетништво за све актере у образовању.
Теме програмаПојам предузетништва и зашто предузетништво у основној школи ; Предузетништво у основној школи на националном и регионалниом нивоу у овиру законских оквира основне школе ; Методе, начини и технике учења кроз програм ђачког предузетништва; Начини имплементације предузетничких знања, вештина и ставова у наставне предмете и ваннаставне активности ; Улога ученика и наставника у процесу планирања и реализације предузетничких активности ; Добити од имплементације предузетништва у основној школи и мапирање партнерских институција
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 - 50 000 динара по групи
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61