logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

370 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за развој и примену науке, технологије и информатике, Шафарикова 1, Нови Сад
Особа за контактСлободан Попов, cnti.kontakt@gmail.com, 021/444-024, 063/727-4043
Ауторипроф. др Слободан Попов, ванредни професор, Природно математички факултет, Нови Сад; Јован Сандић, наставник информатике, Средња школа „Светозар Милетић”, Нови Сад
РеализаториЈован Сандић, наставник информатике, Средња школа „Светозар Милетићˮ, Нови Сад; Јасмина Пастоњицки, Основна школа „Васа Стајић”, Нови Сад
Општи циљевиЦиљ је да се настава унапреди и приближи ученику као и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимацијe, интерактивнe хипермедијалнe вежбe и софтвери).
Теме програмаВрсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес; Софтвери за интерактивну таблу; Флипчарт софтвери; Израда наставних материјала за интерактивну таблу; Digital Flip Chart Software, основне и напредне технике; Интеграција мултимедијалних материјала; Наставни материјали; Софтвер за израду интерактивних електронских вежби и квизова; Интеграција мултимедијалних материјала у интерактивне вежбе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена реализације износи 4 600 динара по полазнику. Коначна цена зависи од величине групе и договора са полазницима у вези аранжмана.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61