logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

371 Интерактивним методама кроз наставу до оцене која мотивише Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториНевена Перић, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево; Соња Милетић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево
РеализаториНевена Перић, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево; Соња Милетић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за креативно осмишљавање наставних активности коришћењем интерактивних наставних техника и метода и за оцењивање засновано на континуираном праћењу напредовања ученика.
Специфични циљевиПримена педагошких теорија и Блумове таксономије приликом осмишљавања активности ученика. Оспособљавање наставника за креирање задатака за различите нивое образовних постигнућа. Упознавање са циљем и принципима оцењивања, елементима оцене и најчешћим грешкама приликом оцењивања. Развијање свести о неопходности познавања и праћења законске регулативе у области образовања. Оспособљавање за креирање инструмената за континуирано праћење напредовања ученика. Упознавање креативних наставних метода и техника. Указивање на значај оспособљавања ученика за самопроцењивање и самооцењивање кроз креирање различитих практичних инструмената.
Теме програмаПредстављање; Блумова таксономија; Значај педагошких теорија; Оцењивање; Креирање инструмената за континуирано праћење напредовање ученика; Креативне наставне методе и технике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 45 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61