logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

373 Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења - „Потрага за благом“ као наставни и ваннаставни модел рада Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење "Тим за образовање и културу - ТОК", Растка Петровића 27, Београд
Особа за контактАнђелија Јочић, tok.info@yahoo.com, 011/262-3076, 060/367-9900
АуториИгор Станковић, васпитач, Студио за децу „Врт“, заменик председника управног одбора удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“ ; Анђелија Јочић, професор језика, преводилац, председник управног одбора удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“; Милош Дилкић, правник, председник удружења грађана Тим за образовање и културу „ТОК“
РеализаториИгор Станковић, васпитач, Студио за децу „Врт“, заменик председника управног одбора удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“ ; Анђелија Јочић, професор језика, преводилац, председник управног одбора удружења грађана „Тим за образовање и културу ТОК“
Општи циљевиОбучавање полазника за примену метода интерактивног, авантуристичког, искуственог учења у области наставе појединачних предмета, повезивања различитих предмета, или рекреативних или такмичарских програма на нивоу школе, општине или града.
Специфични циљевиУпознавање са методом, овладавање методом и самостално развијање програма за увођење нових наставних јединица, проверу знања или повезивање са другим наставним областима, хоризонтално и вертикално. Увиђање значаја анимације и интерактивних модела за мотивацију ученика и лакше овладавање градивом. Развијање сарадње са колегама из других наставних области. Самостално креирање материјала и развијање програма по моделу за различите образовне сврхе и циљеве у непосредном раду са децом. Увиђање значаја фиктивног плана у раду са децом и његов утицај на стицање и трајно усвајање знања. Увиђање значаја и вредности интерактвиног приступа за дечје преузимање одговорности за сопствено учење и развој креативног мишљења.
Теме програмаШта значи авантуристичко, интерактивно, искуствено учење; Мапирање као креативни процес и заједничка игра; Мапирање на фиктивном плану, на мапи; Одабир пунктова; Дискусија за које наставне области одређени пункт може да се веже, посредно и непосредно; Креирање задатака за пунктове; Шта све може бити тема задатка; формулисање текста; Постављање стазе на мапи-технички аспекти израде мапе и картица - компјутерски и мануелно-израда комплета за теренску активност; Тестирање модела на терену - дискусија и размена искустава; Потрага за благом као модел активне наставе - увођење нове лекције, провера знања, комбиновање више предмета или области - потрага за благом као модел ваннаставних активности - школско такмичење, школски квиз, спортски дан, активност на рекреатинвој настави, екскурзији или излету; ПЗБ као модел за један предмет и као модел за комбиновање различитих предмета; Теренска потрага на реалном плану, фиктивна потрага на терену школе и школског дворишта или учионице - ефекти учења - ПЗБ као модел школског, међушколског или општинског такмичења.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 по полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61