logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

374 Интердисциплинарна амбијентална настава - Завичајна школа наслеђа Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, office@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториНевена Перић, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Татјана Гачпар, дипломирани археолог, директор Музеја у Смедереву
РеализаториНевена Перић, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Татјана Гачпар, дипломирани археолог, виши кустос, директор Музеја у Смедереву; Биљана Косановић, наставник разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Соња Милетић, професор разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево
Општи циљевиОспособљавање наставника за интердисциплинарно повезивање наставних садржаја и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања квалитета наставе.
Специфични циљевиОтварање школе према локалној средини и њеним ресурсима. Оспособљавање наставника за креирање интердисциплинарне наставе кроз тимски рад и уз коришћење расположивих ресурса локалне средине. Упознавање нових наставних техника и метода које подстичу критичко мишљење. Подстицање критичког, аналитичког и дивергентног мишљења учењем путем откривања и кроз игру. Унапређивање наставног процеса обезбеђивањем трајности стеченог знања кроз повезивање наставних садржаја са реалним животним ситуацијама.
Теме програмаДидактичко - методички приступ укључивања музеја у наставни процес; Музеј као храм и форум; Упознавање методологије стицања знања у музеју; Интердисциплинарност у амбијенту музеја; Практична примена
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 45 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61