logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

375 Информатичке мрвице Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, info@rcnis.edu.rs, 018/202-300, 069/296-6515
АуториВеселинка Станковић, наставник математике у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Валентина Вељковић-Николић, наставник српског језика и књижевности у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Младен Јовановић, наставник информатике и рачунарства у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту
РеализаториВеселинка Станковић, наставник математике у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Валентина Вељковић-Николић, наставник српског језика и књижевности у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту; Младен Јовановић, наставник информатике и рачунарства у основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту
Општи циљевиОснаживање наставника за: примену разноврсних информатичких алата, формирање електронске педагошке документације у циљу праћења и вредновања ученика, као и сопственог професионалног развоја и планирања стручног усавршавања.
Специфични циљевиИстицање значаја континуираног праћења сопственог рада ипланирања личног професионалног развоја у складу са актуелнимзаконским оквиром. Упознавање са значењем термина, садржајем и организацијом потфолија. Израда и употреба портфолија за наставникеи ученике коришћењем дигиталне бележнице. Употрба информатичких апликација за израду електронских тестова, квизова и укрштеница застално праћење постигнућа и напредовање ученика. Постављање електронских наставних материјала на интернет који омогућавају квалитетнију комуникацију, сарадњу и бољу размену информација између ученика, наставника и родитеља. Примена блога у настави.
Теме програмаПравилник о оцењивању; Портфолио; Дигитална бележница; Hot Potatoes; Остављање електронских наставних материјала на Интернет; Блог
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена33 800 (бруто) + 5 500 (РЦ Ниш), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61