logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

376 Искористи час Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториДанијела Ивановски, стручни сарадник-педагог, ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево
РеализаториСмиља Шкорић, професор разредне наставе, ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево; Данијела Ивановски, стручни сарадник-педагог, ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево; Ана Ракита, стручни сарадник-педагог, ОШ „Жарко Зрењанин“, Качарево
Општи циљевиОспособљавање наставника за коришћење часа, као функционалне јединице наставе, подизање квалитета реализације часа у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова. Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере. Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и рационално коришћење времена проведеног у школи. Освешћивање наставника о постојању каузалне везе између успешног часа и учења ученика.
Теме програмаПраћење и вредновање школског часа ; Израда припреме за час у складу са стандардима наставе и учења ; Мотивација ученика за учење и импликације на наставни час; Завршна активност - реализација часа; Евалуација, упутство о слању извештаја
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61